logo Ster Solar

Het terugleveren van stroom

U levert terug aan het energienet in de situatie dat uw zonnepanelen meer energie produceren dan u verbruikt. Levert u op jaarbasis minder elektriciteit terug dan u afneemt van het net? Dan is uw energieleverancier wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert te verrekenen met de stroom die u afneemt. Dat verrekenen heet salderen. Alleen over uw netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus terug geleverde stroom) betaalt u verbruikskosten, energiebelasting en btw. Het vastrecht voor energietransport betaalt u altijd, ook als uw netto verbruik nul is. Als u op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan u afneemt van het net kan het overschot niet gesaldeerd worden. Uw teruggeleverde stroom wordt verrekend tot uw verbruik op nul uitkomt, maar u houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Uw energieleverancier moet u dan een ‘redelijke teruglever-vergoeding’ voor dit overschot betalen.

leveren van stroom