logo Ster Solar

Vergunningen

Met de huidige Woningwet is het vaak niet nodig om voor zonnepanelen of zonnecollectoren een bouwvergunning ofwel een omgevingsvergunning aan te vragen, zolang de installatie aan een paar voorwaarden voldoet. Op een rijksmonument of in een beschermd dorps- of stadsgezicht mogen meestal helaas geen zonnepanelen worden geplaatst. Dat kunt u bij uw gemeente vragen.

Subsidies

Sommige gemeenten geven subsidie aan consumenten voor de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers. Op de website www.energiesubsidiewijzer.nl staat voor welke gemeenten dit geldt. Er is ook informatie te vinden over andere energiesubsidies.

Omzetbelasting

De Belastingdienst beschouwt huiseigenaren met zonnepanelen als ondernemer als zij een deel van de opgewekte stroom terugleveren aan het energienet, en ze daarvoor een vergoeding krijgen van de energieleverancier.

Eigenaren van zonnepanelen die energie terugleveren aan het energienet en daarvoor een vergoeding krijgen van de energieleverancier, noemt de Belastingdienst btw-ondernemers.

Aanleiding

Sinds 20 juni 2013 kunnen consumenten die zonnepanelen hebben gekocht de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Dit komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In Oostenrijk startte een man een rechtszaak omdat hij de btw wilde terugvragen die hij had betaald bij de aanschaf en installatie van zijn zonnepanelen. Het Hof stelde hem in het gelijk. Het regelmatig en tegen vergoeding stroom leveren aan het energienet werd aangemerkt als economische activiteit. Eigenaren van zonnepanelen werden daarmee ondernemers. De uitspraak van het Europese Hof is ook van toepassing op Nederlanders.

Administratie bijhouden

Consumenten die op of na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft, moeten voor de Belastingdienst een administratie bijhouden en facturen sturen waarop de btw voor de leveringen staat vermeld. Om dit te kunnen doen, moet de eigenaar van de zonnepanelen een btw-nummer aanvragen en zich aanmelden bij de Belastingdienst. Zonder deze aanmelding kan de btw niet worden teruggevraagd. Huishoudens die geen administratie willen bijhouden, hoeven zich niet te melden bij de Belastingdienst, maar kunnen dan ook de btw niet terugvragen. Als de Belastingdienst niet van een particulier hoort dat hij zonnepanelen heeft aangeschaft, krijgt die particulier automatisch ontheffing voor het doen van BTW aangifte en overige administratieve verplichtingen. Een huishouden valt namelijk in de meeste situaties onder de kleine-ondernemersregeling en voldoet daardoor aan de voorwaarden voor ontheffing van administratieve verplichtingen.

Belastingvoordeel

Wie ondernemer is kan een groot deel van de btw terugvragen die hij heeft betaald bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Huishoudens die een zonnestroomsysteem hebben gekocht van € 2.900 kunnen profiteren van een belastingvoordeel van gemiddeld € 400, berekende Milieu Centraal. Huishoudens die de btw over de aanschaf en installatie van hun zonnepanelen willen terugvragen, moeten wel in de benen komen. Zodra particulieren de btw hebben teruggevraagd, kunnen zij de Belastingdienst om een ontheffing voor de btw-aangifte vragen.