logo Ster Solar

Meestal hoeft voor het plaatsen van zonnepanelen geen vergunning te worden aangevraagd. Alleen als het gebouw een monument is, of als sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht is een (lichte) omgevingsvergunning vereist. Ook wanneer zonnepanelen op open terrein worden plaatst kan een vergunning vereist zijn. Voor bomen die schaduw op panelen veroorzaken moet een kapvergunning worden aangevraagd. Hieronder volgen adviezen aan de hand waarvan u uw installatie conform de voorschriften kunt plaatsen.

U hoeft geen vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan te vragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De panelen worden op een dak worden geplaatst;
  2. De panelen zijn geïntegreerd met de omvormer. Als dat niet het geval is, dan moet de omvormer binnen het betreffende gebouw worden geplaatst;
  3. Komen de panelen op een schuin dak, dan: mogen de panelen niet uitsteken en moeten dus aan alle kanten binnen het dakvlak blijven;
    moeten de panelen in of direct op het dakvlak worden geplaatst;
    moet hellingshoek van de panelen hetzelfde zijn als die van het dakvlak waarop de panelen gemonteerd worden;
  4. Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan moeten de panelen minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. Is de hoogte van de panelen bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn;
  5. Panelen mogen niet zonder vergunning geplaatst worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Achtertuin

Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan panelen te plaatsen in uw achtertuin. Als de constructie niet hoger is dan 5 meter (dat is normaal gesproken het geval) en er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het bestemmingplan dan kunt u gewoon panelen plaatsen. Het best kunt u voor plaatsing overleggen met de afdeling bouw- en woningtoezicht van uw gemeente.

Vergunningvrij maar niet zonder regels

Dat u de zonnepanelen vergunning vrij mag plaatsen, betekent niet dat u niet aan regels hoeft te voldoen. Er hoeft niet voldaan te worden aan de planologische regels uit het bestemmingsplan en de eisen uit de gemeentelijke welstandsnota, maar u moet wel voldoen aan de het Bouwbesluit (met betrekking tot o.a. veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent onder andere dat u er zelf voor verantwoordelijk bent dat de constructie van uw woning of gebouw geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Kapvergunning

Bomen kunnen het rendement van zonnepanelen behoorlijk beïnvloeden. Ga er niet zonder meer van uit dat u een hinderlijke boom toch wel kunt kappen. In de bomenverordening van uw gemeente is exact bepaald onder welke omstandigheden u een kapvergunning moet aanvragen. Meestal is het zonder meer toegestaan bomen met een stamdoorsnede van minder dan 20 centimeter te kappen. Raadpleeg altijd de website van uw gemeente.

Meer informatie over vergunningen vindt u in de Brochure zonnecollectoren en zonnepanelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.