logo Ster Solar

Een op de vier deugt niet

In een kwart van de gevallen blijkt de afrekening van het energiebedrijf bij mensen met een dubbele stroommeter fouten gemaakt te zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van Gaslicht.com waarbij ingestuurde jaar- en eindafrekeningen nader zijn bekeken. Er werden bijvoorbeeld verkeerde teruglevertarieven gehanteerd: een overschot aan stroom in de piekuren werd verrekend met het daltarief en omgekeerd. Niet altijd werden er fouten gemaakt ten nadele van de consument. Soms kregen bezitters van zonnepanelen over de energie die ze terugleverden energiebelasting en opslag duurzame energie uitgekeerd. Dat is niet de bedoeling.

Let in ieder geval op de volgende punten:

  • Controleer de meterstanden. Zijn ze juist en zijn de meterstanden voor hoog en laag verbruik niet omgewisseld?
  • Krijgt u een creditnota over uw opgewekte energie, kijk dan of u alleen energiebelasting en opslag duurzame energie betaald over uw netto verbruik.
  • Heeft u meer opgewekt dan verbruikt, controleer dan of de afgesproken terugleververgoeding ook daadwerkelijk in rekening is gebracht en niet bijvoorbeeld het kale leveringstarief.

Zowel het verbruik als de wijze van salderen en terugleveren moet op één rekening staan.

slimme meter