logo Ster Solar

zonnepaneel zonnetjeDe werking van zonnepanelen

Zonnepanelen worden ook wel zonnecellen of PV-cellen (photovoltaic cells) genoemd. Het zijn blauwe of zwarte panelen die energie uit zonlicht omzetten in elektrische energie. Zonnepanelen bestaan uit siliciumplaten die licht omzetten in elektrische stroom. Door gebruik van halfgeleiders ontstaat een gelijkspanning van ongeveer 0,5 volt. Door verschillende cellen met elkaar te verbinden, wordt de spanning opgevoerd tot zo’n 24 volt. Een omvormer zorgt er voor dat dit wordt omgevormd naar 230 volt wisselstroom.
Alle opgewekte zonnestroom gaat via een stekker tussen de omvormer en het stopcontact naar het elektriciteitsnet. De stroom die u niet verbruikt, wordt teruggegeven aan het elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter loopt dan dus terug. Op deze manier gaat de opgewekte zonnestroom nooit verloren, kunt u extra besparen op uw stroomrekening en hoeft u met zonnepanelen nooit bang te zijn om zonder stroom komen te zitten als het bewolkt of donker is.

Terugleveren van stroom

U levert terug aan het energienet in de situatie dat uw zonnepanelen meer energie produceren dan u verbruikt. Levert u op jaarbasis minder elektriciteit terug dan u afneemt van het net? Dan is uw energieleverancier wettelijk verplicht de stroom die u teruglevert te verrekenen met de stroom die u afneemt. Dat verrekenen heet salderen. Alleen over uw netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus terug geleverde stroom) betaalt u verbruikskosten, energiebelasting en btw. Het vastrecht voor energietransport betaalt u altijd, ook als uw netto verbruik nul is. Als u op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan u afneemt van het net kan het overschot niet gesaldeerd worden. Uw teruggeleverde stroom wordt verrekend tot uw verbruik op nul uitkomt, maar u houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Uw energieleverancier moet u dan een ‘redelijke teruglever-vergoeding’ voor dit overschot betalen.

Welke energiemeter is geschikt?

De meter in uw meterkast moet kunnen ‘salderen’. Als dat niet het geval is, hebt u alleen profijt van uw zonnepanelen voor de stroom die u direct gebruikt. Alle teruggeleverde stroom doet u dan cadeau aan de energieleverancier. Het is dus belangrijk om na te gaan of u een goede energiemeter hebt. Geschikt zijn:

  • een analoge meter met een wieltje (Ferrarismeter) dat ook terug kan lopen (d.w.z. salderen)
  • een digitale meter met gescheiden telwerken voor afgenomen en terug geleverde stroom. Dit kan een ‘slimme’ meter zijn, maar dat hoeft niet.

lees meer