logo Ster Solar

Particulieren

Sommige gemeenten geven subsidie aan consumenten voor de aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers. Op de website www.energiesubsidiewijzer.nl staat voor welke gemeenten dit geldt. Er is ook informatie te vinden over andere energiesubsidies.

leveren van stroomBedrijven

Let op de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De overheid heeft het budget in 2016 verruimd voor investeringen in duurzame energieproducten. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik van maken van de subsidieregeling SDE+.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp waren ook in 2015 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).

Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. De kosten kunnen oplopen tot € 20.000 of meer en houden verband met het totale nominale vermogen van de productie-installatie. Hoe groter het nominale vermogen hoe hoger de kosten zullen zijn. Voor een gedetailleerde prijsindicatie raadt de overheid u aan contact op te nemen met uw netbeheerder.

Kleinschalige systemen worden in de SDE+ niet gesubsidieerd. Eigenaren van deze systemen kunnen de verbruikte en geleverde elektriciteit salderen en worden door de aldus vermeden leveringskosten, energiebelasting en eventuele btw in voldoende mate gestimuleerd, aldus de overheid.

Zie voor verdere informatie:

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde