logo Ster Solar

Omzetbelasting

Btw bij zonnepanelen

De Belastingdienst beschouwt huiseigenaren met zonnepanelen als ondernemer als zij een deel van de opgewekte stroom terugleveren aan het energienet, en ze daarvoor een vergoeding krijgen van de energieleverancier.

Eigenaren van zonnepanelen die energie terugleveren aan het energienet en daarvoor een vergoeding krijgen van de energieleverancier, noemt de Belastingdienst btw-ondernemers.

Aanleiding

Sinds 20 juni 2013 kunnen consumenten die zonnepanelen hebben gekocht de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Dit komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In Oostenrijk startte een man een rechtszaak omdat hij de btw wilde terugvragen die hij had betaald bij de aanschaf en installatie van zijn zonnepanelen. Het Hof stelde hem in het gelijk. Het regelmatig en tegen vergoeding stroom leveren aan het energienet werd aangemerkt als economische activiteit. Eigenaren van zonnepanelen werden daarmee ondernemers. De uitspraak van het Europese Hof is ook van toepassing op Nederlanders.

Aanmelden als ondernemer?

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar €  1.345 of minder is (zie ‘Berekening te betalen btw’). Maar als u zich niet aanmeldt als ondernemer, dan kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen ook niet terugkrijgen.

Wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? Dan moet u een aantal stappen ondernemen en u bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Berekening te betalen btw

U berekent de te betalen btw als volgt. U trekt de btw die aan u is berekend voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af van de btw die u verschuldigd bent over de levering van de stroom (zie ‘Verschuldigde btw’).

Verschuldigde btw

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikmaken van forfaitaire bedragen (zie de tabel hieronder). Het forfaitaire bedrag dat u moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruikmaakt van deze forfaits, mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001– 2000 € 40
2001– 3000 € 60
3001– 4000 € 80
4001– 5000 € 100
5001– 6000 € 120
6001– 7000 € 140
7001– 8000 € 160
8001– 9000 € 180
9001– 10.000 € 200

VoorbeeldAan u is € 800 btw in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde btw € 60. Omdat de aan u in rekening gebrachte btw hoger is dan de verschuldigde btw, kunt u in dit voorbeeld € 740 terugvragen. Vul in uw aangifte het bedrag van € 800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van € 60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag bent u volledig verschuldigd. Het maakt niet uit of u de zonnepanelen aan het begin of het einde van het jaar hebt aangeschaft.Over de subsidie die u eventueel heeft ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen is geen btw verschuldigd.

Ontheffing van administratieve verplichtingen, zoals het doen van btw-aangifte

Is in de jaren ná de aanschaf van de zonnepanelen het btw-bedrag dat u moet betalen € 1.345 of minder? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit betekent dat u dan geen btw-aangifte meer hoeft te doen.

Stappenplan als u de btw op de zonnepanelen wilt terugkrijgen

– Meld u bij de Belastingdienst aan als ondernemer.
– Dien de btw-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
– Geef uw rekeningnummer voor de btw-teruggaaf aan de Belastingdienst door met het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer ondernemers’ op het beveiligde gedeelte van hun internetsite. U vindt dit formulier onder ‘Overige formulieren’.
– Doe in dat jaar een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van het daaropvolgende jaar.

zie voor alle informatie:
website Belastingdienst – eigenaren van zonnepanelen